ГоловнаНовини ЖКГУ ВР зареєстрована державна програма приватизації на 2011-2014 роки

У ВР зареєстрована державна програма приватизації на 2011-2014 роки

У Верховній Раді України (ВР) зареєстрований законопроект № 9509 від 29 листопада 2011 р. ініційований Кабінетом міністрів про державну програму приватизації на 2011 - 2014 рр. Текст законопроекту опу

Згідно з текстом законопроекту високі темпи приватизації державних об'єктів передбачається забезпечити в результаті: залучення до приватизації більш широкого кола державних об'єктів; спрощення процедур підготовки до приватизації об'єктів з метою скорочення витрат часу, запровадження спрощених способів продажу державних об'єктів, які не користуються попитом у потенційних покупців (у разі якщо об'єкти не продані із застосуванням інших конкурентних способів), зокрема чином: продаж шляхом зниження ціни до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу; дроблення пакетів акцій (менше 25% статутного капіталу акціонерного товариства) і продаж їх окремими лотами на фондових біржах; продажу без оголошення ціни.

Крім того, проект закону передбачає, що скорочення обмежень для приватизації державних об'єктів здійснюється із застосуванням таких способів: скорочення переліку критеріїв віднесення державних об'єктів до таких, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації, з урахуванням реальності ризиків для національної безпеки; обмеження підстав для закріплення пакетів акцій у державній власності, закріпленню у державній власності може підлягати виключно контрольний пакет акцій; перегляду переліку підприємств, пакети акцій яких розміром менше 50% статутного капіталу акціонерного товариства були закріплені (тимчасово залишені) у державній власності, з метою передачі їх для приватизації; вилучення пакетів акцій акціонерних товариств та державного майна, господарська діяльність яких відноситься до непрофільних та не основних видів діяльності, зі складу державних холдингових компаній, національних і державних акціонерних товариств для подальшої приватизації, якщо зазначене негативно не вплине на ефективність їхньої діяльності та інвестиційну привабливість.

Для підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів і створення позитивного іміджу приватизації в Україні і світі передбачається забезпечити: підтримку зацікавленості трудових колективів і керівництва підприємств державного сектора в приватизації своїх підприємств шляхом встановлення пріоритетів та пільг при продажу акцій; передачу 5% акцій об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, об'єктів з ознаками домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг) для продажу дрібними пакетами на фондовому ринку, що створить умови для участі в приватизації широких верств населення і буде сприяти розвитку фондового ринку.

Також, згідно тексту законопроекту, програма виконується трьома етапами:

перший етап (2011 р.) - це період, коли створюється необхідна правова, нормативна та організаційна база для переходу до приватизації на принципах нової програми; формується масив державних об'єктів, що підлягають приватизації протягом 2012 р., здійснюється передприватизаційна підготовка і приватизація об'єкт об'єктів групи Г на індивідуальній основі;

другий етап (2012 р.) - це етап завершення продажу об'єктів масової приватизації та об'єктів, приватизації яка почалася до набрання чинності програми; перехід до приватизації на нових принципах, визначених програмою; приватизація державних об'єктів разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані; формування масиву державних об'єктів, приватизація яких завершується в 2013-2014 рр.;

третій етап (2013-2014 рр.) - завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту, підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині визначення функцій органів управління для забезпечення переходу від процесу приватизації до продажу державних об'єктів як функції з управління об'єктами державної власності об'єкт.

Прогнозований обсяг надходжень протягом дії програми до Державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном становить 50-70 млрд грн.

 
Коментарі (0)